کارگو

۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است

«حمید زادبوم» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در جلسه کارگروه توسعه صادرات اظهار داشت: روند نزولی صادرات در ماه‌های اخیر کاهش داشته اما روند ایفای تعهدات ارزی به ویژه از آبان ماه سال جاری را افزایشی بوده است. وی … ادامه مطلب

021-91320913